Du har ingen varer i handlekurven.
Lukk
Søk
Filter

BeSafe

Bakovervendt - 5X Safer

Kollisjonstester viser at bakovervendte bilstoler er 5 ganger sikrere med tanke på nakkebelastninger, sammenlignet med fremovervendte bilstoler.

Bakovervendte bilstoler er 5 ganger sikrere

Allerede på 1960 - tallet oppdaget Svenske forskere fordelene ved at små barn sitter bakovervendt i bil. Konsekvensen har blitt at det ikke finnes fremovervendte bilstoler til barn under 3 år på det Svenske markedet. Dette reflekteres gjennom at Sverige har den laveste ulykkesstatistikken i Europa!

Ved kollisjon i en fremovervendt bilstol vil barnets hode utsettes for et ekstremt fremkast.

Små barn er ingen miniatyr av voksenmennesket. Hodet er uforholdsmessig tungt, rygg og halsvirvelsøyle er lite utviklet, samtidig mangler små barn refleks og reaksjonsevne. Ved kollisjon i et fremovervendt bilbarnesete vil barnets hode utsettes for et ekstremt fremkast som gir store belastninger på nakke og hode. I tillegg risikerer barnet slagskader fra kontakt med framsete eller fragmenter som kommer inn i det barnet sitter.

5 ganger lavere risiko i bakovervendte bilbarneseter.

I bakovervendte bilbarneseter vil stolskallet fungere som et beskyttende skjold og ta opp alle krefter. Kollisjonstester viser at risiko for nakkebelastninger er 5 ganger lavere i bakovervendte bilbarneseter sammenliknet med tilsvarende i fremovervendte seter. I tillegg beskyttes barnet mot å treffe framsetet eller inntrengende fragmenter. Dette er de bakenforliggende årsakene til at alle babyseter (gruppe 0+) kun er konstruert for bakovervendt bruk.

Bakovervendt bilbarnesete så lenge som mulig.

HTS BeSafe anbefaler at barn sitter lengst mulig i bakovervendt bilbarnesete. Det samme anbefales fra de internasjonale forbrukermyndighetene, ICRT.